Navigacija

Na ovom tečaju naučit ćete kako koristiti prirodne orijentire za navigaciju, te kako uspješno koristiti kompas pod morem.

Uvjet:

  • položen Open Water Diver tečaj
  • Liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za ronjenje